OPLEIDINGEN – Koninklijk Atheneum Antwerpen

Zie jij een job als logistiek en/of maritiem bediende wel zitten? Perfect! De Antwerpse haven ziet jou ook wel staan! Want er zijn 1900 openstaande vacatures. Het 7de specialisatiejaar (secundair na secundair) International Transport & Logistics leert je de kneepjes van het vak. Zo kan je nadien meteen aan de slag in de Antwerpse haven, de industrie en logistieke bedrijven.

+ voor wie?

Dit specialisatiejaar TSO is er voor studenten met een diploma secundair onderwijs. Net afgestudeerd of jong volwassen.

+ wat leer je?

Naast de vakken internationaal transport, transporteconomie, logistiek en economische aardrijkskunde krijg je een stevige portie talen en toegepaste informatica.

De opleiding is grondig en praktijkgericht, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Via blokstages en werkplekleren krijg je de kans om je aangeleerde vaardigheden in de praktijk om te zetten. Om kennis te maken met het internationale aspect van de sector, breng je meerdere bezoeken aan bedrijven uit de maritieme sector in binnen‐ en buitenland.

+ wat word je?

Na je opleiding heb je niet alleen een diploma op zak, maar ook een bijkomend certificaat ‘International Maritime Dangerous Goods Code’. Een extra troef op de arbeidsmarkt!  Je bent onmiddellijk inzetbaar als hulpexpediteur, logistiek bediende, maritiem bediende 

Nog bijleren? Met je diploma kan je vrijstellingen bekomen voor de Bachelor Logistiek Management aan Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP).

+ contact

KONINKLIJK ATHENEUM ANTWERPEN

Franklin Rooseveltplaats 11, 2060 Antwerpen
03 232 70 99
www.atheneumantwerpen.be