OPLEIDINGEN – TG de Spits

Piet Piraat, Kapitein Haak. Het leven op zee spreekt tot de verbeelding van iedereen. Zeker van kinderen. Op basisschool TG de Spits komen ze spelenderwijs in contact met deze boeiende wereld. Aan de basisschool is ook een internaat verbonden voor schipperskinderen of kinderen die dat wensen. Je kan dus kiezen voor het internaat als thuishaven, of elke dag naar huis. Wie wil er nu niet de vriend zijn van mascotte Matroos Jules en Pom Pom? Schip ahoy, maatjes!

+ voor wie?

De basisschool richt zich op kleuters vanaf 2,5 jaar tot leerlingen van 12 jaar.

Het internaat staat open voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar tot zij het secundair onderwijs doorlopen hebben.

+ wat leer je?

Kinderen volgen er het gewone leerprogramma, geldig voor alle basisscholen, maar met een maritiem accent. Extra aandacht voor het thema ‘scheepvaart’ tijdens de lessen WO, een bezoekje voor leerlingen van het zesde leerjaar aan de middelbare scheepsvaartschool Cenflumarin … Het hoort er allemaal bij!

+ wat word je?

Na de basisschool kunnen de leerlingen doorstromen naar het gespecialiseerd secundair onderwijs in De scheepvaartschool – Cenflumarin. Deze bevindt zich ook op campus Leerhaven. Of je kan met het getuigschrift inschrijven in een gewone secundaire school.

+ contact

TG DE SPITS

Thonetlaan 106
2050 Antwerpen (Linkeroever)
03 219 59 30